Wystawa Izabeli Rudzkiej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na wernisaż 03 maja o godzinie 13.30 malarstwa Prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej prezentującej podsumowanie autorskiego projektu artystyczno-naukowego „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii”, którego celem jest twórcze upamiętnienie 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Wystawa potrwa do 30 czerwca 2019 r.

Na wystawie zaprezentowana zostanie malarska, osobista rejestracja pejzażu historii, pokazanie jego ewolucji poprzez stworzenie własnej czasoprzestrzeni malarskiej, która uwzględnia zmiany obserwowanej przestrzeni w czasie i generuje refleksje na temat jej odbioru w kontekście nakładania się czasu historycznego na czas współczesny. Powstał „multiprzestrzenny” i kolorystyczny przekaz malarski miejsc związanych z historycznymi wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego w celu jego twórczego upamiętnienia.

Autorka projektu uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 jako wsparcie w realizacji założeń tego przedsięwzięcia.

Projekt Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii zakładał namalowanie sześciu obrazów w oparciu o retrospekcję i porównanie aktualnie obserwowanej przestrzeni pejzażu miejsc z ich historycznym kontekstem z zastosowaniem nowatorskiej, autorskiej techniki malarstwa strukturalnego, zabiegów optycznej transparentności w połączeniu z fotografią

i technikami graffiti.

Do projektu wybrano następujące miejsca, które będą inspiracjami historycznymi i wizualnymi dla autorki projektu, miejsca związane z istotnymi działaniami podczas Powstania Wielkopolskiego :

  1. Anastazewo – potyczka 28.12.1918
  2. Nowe Kramsko- bitwa 2-3.02.1919
  3. Rawicz – walki 17.01.1919
  4. Poznań – lotnisko Ławica, bitwa 6.01.1919
  5. Zdziechowa – potyczka 29-31.12. 1918
  6. Żnin – walki 11-12.01.1919

Miejsca te tworzyły autorską Przestrzeń Obserwacji Pejzażu, przestrzeń wybranych miejsc w województwach Wielkopolskim, Lubuskim i Kujawsko – Pomorskim (obszary byłego Zaboru Pruskiego).

Autorka projektu odwiedzała wybrane miejsca Przestrzeni Obserwacji Pejzażu, dokumentując ich aktualna topografię, szukając i rejestrując ślady czasu historii.

Dokumentacja z tych podróży stworzyła wizualny opis podjętych działań w ramach założonego projektu.

Projekt zakładał organizację sześciu wystaw „jednego obrazu” autorstwa Izabeli Rudzkiej powstałego w ramach przedsięwzięcia „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” : jeden obraz w każdym historycznym miejscu odwiedzanym przez autorkę projektu.

Comments are closed.